Bancari

Introducció
Serveis que oferim
Preguntes freqüents


INTRODUCCIÓ

El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament de les entitats bancàries i financeres, així com les operacions realitzades per aquestes amb el públic en general, inclosos els seus clients, i amb altres entitats de crèdit.

En els últims anys, s'han dictat nombroses sentències en contra de la banca per entendre que no havien complert les normes referents a la transparència i informació exigibles especialment en favor dels consumidors.

Des d´Horcajada Advocats oferim als afectats i perjudicats la possibilitat de defensar els seus interessos tant judicial, com extrajudicialment, com en la fase precontractual. Ens avalen més de 20 anys d'experiència. i oferim una atenció personalitzada.SERVEIS QUE OFERIM

Dins de la branca del Dret Bancari destaquem els següents serveis:

 • Clàusules terra: Particulars i Autònoms
 • Afectats Banc Popular
 • Assessorament precontractual : contractes de compravenda d'immobles amb garantia hipotecària, contractes financers.
 • Clàusules abusives: venciment anticipat, interessos de demora excessius, fórmula de càlcul d'interès 360/365, arrodoniment a l'alça, entre altres
 • Clàusules IRPH
 • Comissions bancàries abusives: comissió per posició deutora, descobert o impagament, comissió d'obertura, entre unes altres.
 • Despeses de formalització d'Hipoteca
 • Hipoteques Multidivisa
 • Negociacions de deutes hipotecaris
 • Procediment d'Execució Hipotecària
 • Oposicions hipotecàries
 • Participacions, preferents, deute subordinat
 • Swaps o permutes financeres
 • Danys i perjudicis per mala praxi bancària
 • Reestructuració de deutes


PREGUNTES FREQÜENTS

Què és la Clàusula terra?

La clàusula terra és una clàusula contractual que moltes entitats bancàries han aplicat en els seus préstecs hipotecaris.

Aquesta consisteix a establir un interès límit mínim a pagar en les mensualitats de la hipoteca que s'aplicarà encara que el tipus d'interès baixi.

Per exemple, encara que l'Euribor es trobi, des de fa anys, molt per sota del 1% els bancs i caixes segueixen cobrant pels seus préstecs un tipus mínim establert en el contracte hipotecari.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea en data 21 de Desembre de 2016, va dictaminar que les entitats bancàries hauran de retornar les quantitats pagades de més per motiu d'aquesta clàusula des de la data formalització de la hipoteca per a qual cosa declarada la nul•litat per abusiva de la clàusula els afectats podran recuperar el pagat de més.


Puc reclamar les despeses de formalització d'hipoteca?

Sí, la Sentència del Tribunal Suprem de data 23 de desembre de 2015, va declarar abusiva la clàusula de despeses derivades del préstec hipotecari al prestatari o consumidor, ja que considera injust que no hi hagi possibilitat de negociació alguna entorn d'aquestes despeses, per la qual cosa declara la clàusula nul•la i es tindria per no posada.


Què és la Hipoteca Multidivisa?

La hipoteca Multidivisa és un producte financer complex donat que és un préstec bancari mitjançant el qual el client pot triar la moneda de referència del préstec. És a dir, l'índex de referència, en aquest tipus d'hipoteques sol ser el Libor i la divisa habitualment és el Ien japonès, el Franc Suís o qualsevol altra divisa estrangera.

La Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de novembre de 2017, declara que les clàusules qüestionades d'aquestes hipoteques no superen el control de transparència exigible als bancs.


Què és el IRPH o índex de referència de préstec hipotecari?

L¨IRPH és un tipus d'interès aplicat als préstecs hipotecaris, diferent a l'Euribor que alguns jutges consideren que es tracta d'un tipus d'interès abusiu i manipulable.


Què són els swaps o permutes financeres?

Entre els anys 2006 i 2008 les entitats financeres es van dedicar a comercialitzar massivament el que cridaven un “ assegurances de tipus” i que després va resultar ser un producte financer complex i d'alt risc.

Per entendre-ho de forma senzilla us vam mostrar el següent exemple: sobre un import d'1.000.000 euros, es va pactar una permuta financera amb un tipus de referència del 2% fix, en relació amb l'Euribor a 12 mesos. Si l'Euribor està per damunt, del 2%, el banc paga la diferència entre el 2% i l'Euribor. En canvi, si l'Euribor està per sota, el client li paga la diferència al banc. Per tant, el client ha de pagar la seva quota més la liquidació pel swap.


Quan podem parlar de clàusules abusives?

En la majoria de casos les entitats financeres han imposat clàusules abusives en els contractes de préstec o crèdit subscrits amb consumidors.

Una clàusula pot ser considerada abusiva quan no ha estat negociada individualment i alhora no ha estat informada degudament al consumidor, ocasionant un desequilibri important en els drets i obligacions de les parts contractants.

Les clàusules abusives més freqüents en els contractes hipotecaris són: la clàusula de venciment anticipat, la clàusula solc, els interessos de demora excessius, la fórmula de càlcul d'interès 360/365 , les despeses de formalització d'hipoteca, la clàusula d'arrodoniment a l'alça, però existeix un nombre important de clàusules que poden considerar-se abusives :

 • Comissió d'obertura
 • Comissió d'estudi
 • Renuncia al benefici d'excussió, divisió i ordre per part de fiadors i avalistes
 • Comissió de reclamació de posicions deutores
 • Clàusules en relació amb les costes en cas de litigi, entre d´ altres.

 


Ultimas noticias

04

06

2021

IMPAGAMENT PENSIÓ ALIMENTS: Violència econòmica segons el Tribunal Suprem

  L´impagament de la pensió d´aliments és un dels temes que […]

03

22

2021

ARRENDAMENTS : Aplicació de la clàusula Rebus Sic Stantibus

Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch publicat al diari […]

03

09

2021

ESTRANGERÍA: Concedida la nacionalitat espanyola al nostre client

El nostre client A. C. va iniciar el seu expedient […]

03

08

2021

ARRENDAMENTS : Clàusules COVID als contractes de lloguer

    L´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch, dedica el seu article publicat […]

03

05

2021

TARGETA REVOLVING - WIZINK: Cas d'èxit de reclamació a favor

El nostre despatx d'advocats de Lleida, va realitzar una reclamació […]

02

22

2021

ASSEGURANCES: Indemnització per pèrdues o tancament actividad i COVID19

Aquelles empreses del sector comerç, restauració, hotels, turisme i altres […]

02

15

2021

DRET BANCARI: Reclamació de despeses hipotecàries a CAIXABANK , cas d'èxit.

 ¿ Requereix els serveis d´un advocat a Lleida especialista en […]

02

05

2021

LLOGUERS I PANDEMIA : Article de l´ advocada Mª José Horcajada

L´afectació de la pandèmia COVID 19 en els contractes de […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com