Aprovat pel Govern un mecanisme extrajudicial per reclamar les clàusules sol

El Govern ha aprovat mitjançant el RDL 1/2017, de 20 de gener de 2017 de mesures urgents de protecció als consumidors en matèria de clàusules sol, publicat en el BOE, el 21 de gener, un mecanisme extrajudicial per reclamar les clàusules solc , per la qual cosa si té en el seu préstec hipotecari una clàusula sol li recomanem es posi en contacte amb un advocat que li assessori.
La finalitat del reial decret és solucionar les controvèrsies que es poguessin suscitar com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, en els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15 i C-308/15, en ella “el Tribunal de Justícia ha fallat que l'article 6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consell, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidors, ha d'interpretar-se en el sentit que s'oposa a una jurisprudència nacional que limita en el temps els efectes restitutorios vinculats a la declaració del caràcter abusiu “ perquè es considera que la clàusula contractual declarada abusiva mai ha existit, de manera que ha de restaurar-se la situació de fet i de Dret en què es trobaria el consumidor en aquesta situació.
Aquesta sentència es preveu suposi  l'increment de les demandes de consumidors afectats sol·licitant la restitució de les quantitats pagades en aplicació de les clàusules sol, per això s'estableix un  mecanisme que faciliti l'arribar a un acord, veurem quin és el resultat.
Es tracta d'un mecanisme  voluntari  per al consumidor i imperatiu d'atendre per part de les entitats de crèdit.
  Quines clàusules sol s'inclouen en aquest Reial decret?
“Es consideren com a criteris a destacar, entre uns altres, els establerts en la citada sentència del Tribunal Suprem n.º 241/2013: la creació de l'aparença d'un contracte de préstec a interès variable en el qual les oscil·lacions a la baixa de l'índex de referència, repercutiran en una disminució del preu del diner; la falta d'informació suficient que es tracta d'un element definitori de l'objecte principal del contracte; la creació de l'aparença que el sòl té com a contraprestació inescindible la fixació d'un sostre; la seva eventual ubicació entre una aclaparant quantitat de dades entre els quals queden emmascarades i que dilueixen l'atenció del consumidor; l'absència de simulacions d'escenaris diversos, relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d'interès al moment de contractar, en fase precontractual; i la inexistència d'advertiment previ clar i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres productes de la pròpia entitat.”
En cas de clàusules sol en fase judicial, s'estableixen mesures respecte a les costes processals que incentivin el allanamiento per part de les entitats de crèdit. També  es regula el tractament fiscal de les quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs derivades d'acords celebrats amb les entitats financeres, modificant-se l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Bufet Horcajada advocats Lleida

Advocats reclamacions cláusules solMés notícies..

 


Ultimas noticias

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]

04

25

2018

ADVOCATS DESNONAMENTS: Desallotjament d'habitatges ocupats il·legalment en menys de 20 dies!!!

El Congrés dels Diputats ha aprovat la modificació de la […]

04

25

2018

INVALIDESA ABSOLUTA PER FIBROMIALGIA I FATIGA CRONICA per una afectada de Lleida

Una bona notícia per a les persones afectades per fibromialgia […]

04

16

2018

ADVOCATS ACCIDENTS DE TRÀNSIT: Indemnització fuetada cervical

  L´advocada especialista en accidents de trànsit , Mª José Horcajada, […]

04

16

2018

ADVOCATS PENALISTES LLEIDA: Condemnat per violència domèstica

El Jutjat penal número 2 de Lleida ha condemnat mitjançant […]

04

11

2018

AFECTATS BANC POPULAR LLEIDA: Primera sentència a favor dels accionistes

Els accionistes afectats pel Banc Popular comencen a veure la […]

04

11

2018

AFECTATS CLÀUSULES SOL LLEIDA: 100% de sentències guanyades

Els clients afectats per clàusules sol guanyen més del 98% […]

03

26

2018

Previsions Circulació Direcció General de Tràfic Setmana Santa 2018

Aquests dies moltes persones efectuen desplaçaments per Setmana Santa 2018, […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
F. 973 278 235
E. info@horcajada-abogados.com