Aprovat pel Govern un mecanisme extrajudicial per reclamar les clÓusules sol

El Govern ha aprovat mitjançant el RDL 1/2017, de 20 de gener de 2017 de mesures urgents de protecció als consumidors en matèria de clàusules sol, publicat en el BOE, el 21 de gener, un mecanisme extrajudicial per reclamar les clàusules solc , per la qual cosa si té en el seu préstec hipotecari una clàusula sol li recomanem es posi en contacte amb un advocat que li assessori.
La finalitat del reial decret és solucionar les controvèrsies que es poguessin suscitar com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, en els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15 i C-308/15, en ella “el Tribunal de Justícia ha fallat que l'article 6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consell, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidors, ha d'interpretar-se en el sentit que s'oposa a una jurisprudència nacional que limita en el temps els efectes restitutorios vinculats a la declaració del caràcter abusiu “ perquè es considera que la clàusula contractual declarada abusiva mai ha existit, de manera que ha de restaurar-se la situació de fet i de Dret en què es trobaria el consumidor en aquesta situació.
Aquesta sentència es preveu suposi  l'increment de les demandes de consumidors afectats sol·licitant la restitució de les quantitats pagades en aplicació de les clàusules sol, per això s'estableix un  mecanisme que faciliti l'arribar a un acord, veurem quin és el resultat.
Es tracta d'un mecanisme  voluntari  per al consumidor i imperatiu d'atendre per part de les entitats de crèdit.
  Quines clàusules sol s'inclouen en aquest Reial decret?
“Es consideren com a criteris a destacar, entre uns altres, els establerts en la citada sentència del Tribunal Suprem n.º 241/2013: la creació de l'aparença d'un contracte de préstec a interès variable en el qual les oscil·lacions a la baixa de l'índex de referència, repercutiran en una disminució del preu del diner; la falta d'informació suficient que es tracta d'un element definitori de l'objecte principal del contracte; la creació de l'aparença que el sòl té com a contraprestació inescindible la fixació d'un sostre; la seva eventual ubicació entre una aclaparant quantitat de dades entre els quals queden emmascarades i que dilueixen l'atenció del consumidor; l'absència de simulacions d'escenaris diversos, relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d'interès al moment de contractar, en fase precontractual; i la inexistència d'advertiment previ clar i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres productes de la pròpia entitat.”
En cas de clàusules sol en fase judicial, s'estableixen mesures respecte a les costes processals que incentivin el allanamiento per part de les entitats de crèdit. També  es regula el tractament fiscal de les quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs derivades d'acords celebrats amb les entitats financeres, modificant-se l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Bufet Horcajada advocats Lleida

Advocats reclamacions cláusules solMÚs notÝcies..

 


Ultimas noticias

03

23

2018

DEN┌NCIES PER VIOL╚NCIA DOM╚STICA: 1244 DEN┌NCIES A LLEIDA

Les denúncies per violència domèstica van a l'alça a Lleida, […]

03

20

2018

Pensiˇ compensat˛ria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci? En […]

03

20

2018

Pensiˇ compensat˛ria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci en […]

03

08

2018

IRPH i les despeses de formalitzaciˇ d┤hipoteques

IRPH i les despeses de l´impost a l´hora de formalitzar […]

02

28

2018

SWAPS: NulĚlitat dels contractes de permuta financera o swap subscrits entre diferents alcaldes i el Banc Santander

  La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de […]

02

27

2018

Afectats IRPH: Elevada qŘestiˇ prejudicial al Tribunal de JustÝcia de la Uniˇ Europea (TJUE)

El més d'un milió d'afectats a Espanya per la inclusió […]

02

20

2018

Guarda i cust˛dia compartida: L'AudiŔncia Provincial de Cˇrdola la imposa al pare

  L'Audiència  Provincial de Còrdova ha dictat una sentència, de data […]

02

19

2018

Presˇ permanent revisable

 El diari local La Mañana publica amb data 19/02/2017 l'article […]

01

22

2018

PlusvÓlua municipal :reforma pactada amb la FEMP

Reproduïm a continuació l´article publicat  per l´advocada Mª josé Horcajada […]

01

09

2018

ClÓusules sol i plusvÓlua municipal temes estrella del 2017

Reproduim a  continuació l´article publicat al diari local La Mañana […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7║-1║
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
F. 973 278 235
E. info@horcajada-abogados.com