51000 demandes presentades referides a clàusules terra

 
Des de l'engegada dels jutjats especialitzats ja s'han presentat 51.000 demandes instant la nul·litat de clàusules solc, entre l'1 de juny i el 8 de setembre de 2017.
Aquestes demandes es refereixen fonamentalment als següents assumptes:
-clàusules terra,
- venciment anticipat, 
-interessos moratoris
-despeses de formalització d'hipoteca
- hipoteques multidivisa.
Si té un préstec hipotecari i té dubtes de si existeix en el contracte signat alguna clàusula abusiva no dubti a consultar-nos.
Reproduïm textualment la nota de premsa del Consell general del Poder Judicial
 “El nombre de demandes presentades entre els passats 1 de juny i el 8 de setembre en els Jutjats de Primera Instància especialitzats en els litigis relacionats amb les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui una persona física va ser de 57.068.
El mes d'agost és inhàbil en la jurisdicció civil. Durant aquest període es poden presentar demandes –es van registrar entorn de 7.000-, però no comencen a ser tramitades fins a l'1 de setembre.
La xifra total inclou les demandes presentades en els òrgans judicials de forma electrònica a través de *LexNET en dotze de les tretze Comunitats Autònomes que tenen implantat aquest sistema -Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia i La Rioja- i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Aquesta informació ha estat facilitada al Consell General del Poder Judicial pel Ministeri de Justícia.
A la Comunitat Valenciana s'ha optat per oferir les xifres facilitades pel Tribunal Superior de Justícia, ja que un elevat nombre de demandes es presenta per altres vies. La informació corresponent a les quatre Comunitats Autònomes que no tenen *LexNET –Cantàbria, Catalunya, Navarra i el País Basc- ha estat també proporcionada pels respectius Tribunals Superiors de Justícia.
El passat 1 de juny es va engegar el pla d'urgència aprovat pel Consell General del Poder Judicial davant el previsible augment de litigis sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (*TJUE) de 21 de desembre de 2016 en relació amb les clàusules solc.
El pla consisteix en l'especialització de Jutjats de Primera Instància –un per província en la península i un en cadascuna de les principals illes dels arxipèlags canari i balear-, que des de llavors coneixen, de manera exclusiva i no excloent, dels litigis relacionats amb les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui una persona física.
Aquests assumptes es refereixen, entre uns altres, a clàusules terra, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d'hipoteca o hipoteques multidivisa.
Dels Jutjats especialitzats, el que més demandes ha ingressat en el seu primer mes de funcionament és el de Madrid, amb 13.064. Li segueixen el de Barcelona, amb 4.644; i el de Sevilla, amb 2.946.
En els Jutjats especialitzats d'altres províncies com Màlaga o València s'han registrat més de 2.000 demandes.
Sentències i vistes prèvies
Molts dels Jutjats especialitzats estan dictant ja sentències, la majoria per aplanament  de la part demandada -és a dir, quan l'entitat bancària accepta les pretensions del client-, encara que en altres casos el jutge ha entrat en el fons de l'assumpte.
Així, el Jutjat de Primera Instància 101 *bis de Madrid va notificar dilluns passat una sentència en la qual declarava la nul·litat, i per tant la seva total expulsió del contracte, de la clàusula relativa al venciment anticipat, en virtut de la qual l'entitat financera podia donar per vençut el contracte de préstec hipotecari subscrit entre les parts davant qualsevol tipus d'incompliment dels prestataris, per ínfim o essencial que fos l'incompliment.
En la resolució també es declarava la nul·litat relativa als interessos de demora, en considerar que eren abusius; i la nul·litat de les clàusules que obligaven als prestataris a fer-se càrrec dels aranzels de notari i registre.
A més, molts dels Jutjats especialitzats van començar ja el passat mes de juliol a celebrar vistes prèvies, en les quals es fixa l'objecte del litigi, les parts proposen prova i el jutge admet les que considera procedents per resoldre el plet plantejat. Si les parts proposen únicament prova documental, l'assumpte queda vist per a sentència en aquest moment, i solament en cas contrari és necessària la celebració de judici.
El Jutjat especialitzat de Madrid, el que major entrada d'assumptes té en tota Espanya, va celebrar la seva primera audiència prèvia el passat 27 de juliol, i té previstes altres 159 per a aquest mes de setembre, 512 a l'octubre i 1.108 al llarg de novembre.
Noves reunions de coordinació
El Consell General del Poder Judicial mantindrà en les properes setmanes noves reunions de coordinació amb les Administracions –Ministeri de Justícia i Comunitats Autònomes amb competències transferides en aquesta matèria- per avaluar la marxa del pla i avaluar les possibles necessitats.
El CGPJ també es manté en contacte amb els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia i amb els jutges degans.”
Bufet Horcajada
Despatx d'advocats de Lleida especialitzat en Dret Bancari


Més notícies..

 


Ultimas noticias

12

05

2018

HERENCIES I TESTAMENT: :Article advocada de Lleida Mª José Horcajada

Article de l´advocada Mª José Horcajada publicat al diari La […]

12

05

2018

INDEMNITZACIÓ ACCIDENTS DE TRÀFIC LLEIDA:Condemnada Generali a abonar 1.620 euros

El Jutjat de Primera Instància Núm. 8 de Lleida ha […]

11

29

2018

EXTINCIO DEL DRET D´ US DE LA VIVENDA FAMILIAR: Per convivència amb un tercer

El Tribunal Suprem mitjançant sentència de data 20/11/2018 ha establert […]

11

19

2018

IMPUGNACIO DE FILIACIO MATRIMONIAL : L´engany sobre la paternitat no és un dany indemnitzable.

  Segons la darrera sentència del Tribunal Suprem enganyar a l´home […]

11

19

2018

RECLAMACIO PER VENDA DE VEHICLE AMB VICIS OCULTS A LLEIDA:Sentència a favor del comprador

El nostre client va adquirir un vehicle d'un concessionari el […]

11

06

2018

Mª José Horcajada nominada als premis a l'excel·lència en la pràctica jurídica de Economist&Jurist 2018

L'advocada titular de “Bufet Horcajada advocats-advocats” Mª José Horcajada Bell-lloch […]

11

05

2018

NOVA LLEI HIPOTECARIA: Article advocada Mª José Horcajada

Article de l´advocada especialista en Dret bancari, Mª José Horcajada, […]

11

02

2018

AJD PPRESTECS HIPOTECARIS: Qui paga l´impost? Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Nou revés A la banca   La Sala del Contenciós –Administratiu del Tribunal […]

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com