Plusvàlua municipal :reforma pactada amb la FEMP

Reproduïm a continuació l´article publicat  per l´advocada Mª josé Horcajada al diari local La Mañana d´avui ,22/01/2018 en relació amb la Plusvàlua municipal.

Pactada la

Plusvàlua

Hisenda i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactat la reforma de l´Impost sobre l´Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com “Plusvàlua Municipal” , per tal que no tributin per aquest impost les transmissions de terreny si s´acredita que no hi va haver increment de valor per diferència entre el valor real de la transmissió i el d´adquisició, reforma que es preveu s´ aprovi abans de l´estiu, amb caràcter retroactiu des de el  15 de juny de 2017, data en la qual es va publicar al BOE la sentència del Tribunal Constitucional de 15 de maig  de 2017 que va anul·lar parcialment els articles de l´impost que sotmetien a tributació les vendes d´ immobles sense benefici. Una altra novetat és que per acreditar que no hi ha hagut guanys valdran els títols que documenten la transmissió , com les escriptures, o bé les comprovacions de l’Administració tributària sense necessitat d´aportar cap pericial. Molts contribuents van recórrer als tribunals la liquidació d´aquest impost quan no havia existit cap benefici ,supòsit freqüent en els darrers anys com a conseqüència de la davallada del mercat immobiliari. Què passarà amb les operacions anteriors? Està en mans dels Tribunals.(S´haurà de retornar els diners de les liquidacions en cas de pèrdues almenys desde el 15 de juny )

Reclami la devolució de la Plusvàlua municipal

Horcajada Advocats LLeidaMés notícies..

 


Ultimas noticias

01

12

2019

CLAUSULA TERRA LLEIDA: Sentència contra el Banc Popular Espanyol SA i a favor dels nostres clients

El nostre despatx d'advocats  de Lleida ha aconseguit una nova […]

01

11

2019

CLAUSULA TERRA LLEIDA: Sentència condemnatòria al BBVA, SA favorable als nostres clients

El Jutjat de Primera Instància Número 6 de Lleida ha […]

01

10

2019

INTERESSOS LEGALS: Com s'efectua el seu còmput després de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses ?

  La  Sala civil del Tribunal Suprem mitjançant  sentència de 19 […]

12

05

2018

HERENCIES I TESTAMENT: :Article advocada de Lleida Mª José Horcajada

Article de l´advocada Mª José Horcajada publicat al diari La […]

12

05

2018

INDEMNITZACIÓ ACCIDENTS DE TRÀFIC LLEIDA:Condemnada Generali a abonar 1.620 euros

El Jutjat de Primera Instància Núm. 8 de Lleida ha […]

11

29

2018

EXTINCIO DEL DRET D´ US DE LA VIVENDA FAMILIAR: Per convivència amb un tercer

El Tribunal Suprem mitjançant sentència de data 20/11/2018 ha establert […]

11

19

2018

IMPUGNACIO DE FILIACIO MATRIMONIAL : L´engany sobre la paternitat no és un dany indemnitzable.

  Segons la darrera sentència del Tribunal Suprem enganyar a l´home […]

11

19

2018

RECLAMACIO PER VENDA DE VEHICLE AMB VICIS OCULTS A LLEIDA:Sentència a favor del comprador

El nostre client va adquirir un vehicle d'un concessionari el […]

11

06

2018

Mª José Horcajada nominada als premis a l'excel·lència en la pràctica jurídica de Economist&Jurist 2018

L'advocada titular de “Bufet Horcajada advocats-advocats” Mª José Horcajada Bell-lloch […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com