Plusvàlua municipal :reforma pactada amb la FEMP

Reproduïm a continuació l´article publicat  per l´advocada Mª josé Horcajada al diari local La Mañana d´avui ,22/01/2018 en relació amb la Plusvàlua municipal.

Pactada la

Plusvàlua

Hisenda i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactat la reforma de l´Impost sobre l´Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com “Plusvàlua Municipal” , per tal que no tributin per aquest impost les transmissions de terreny si s´acredita que no hi va haver increment de valor per diferència entre el valor real de la transmissió i el d´adquisició, reforma que es preveu s´ aprovi abans de l´estiu, amb caràcter retroactiu des de el  15 de juny de 2017, data en la qual es va publicar al BOE la sentència del Tribunal Constitucional de 15 de maig  de 2017 que va anul·lar parcialment els articles de l´impost que sotmetien a tributació les vendes d´ immobles sense benefici. Una altra novetat és que per acreditar que no hi ha hagut guanys valdran els títols que documenten la transmissió , com les escriptures, o bé les comprovacions de l’Administració tributària sense necessitat d´aportar cap pericial. Molts contribuents van recórrer als tribunals la liquidació d´aquest impost quan no havia existit cap benefici ,supòsit freqüent en els darrers anys com a conseqüència de la davallada del mercat immobiliari. Què passarà amb les operacions anteriors? Està en mans dels Tribunals.(S´haurà de retornar els diners de les liquidacions en cas de pèrdues almenys desde el 15 de juny )

Reclami la devolució de la Plusvàlua municipal

Horcajada Advocats LLeidaMés notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com