INTERESSOS LEGALS: Com s'efectua el seu còmput després de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses ?

 
La  Sala civil del Tribunal Suprem mitjançant  sentència de 19 de desembre de 2018 ha resolt la qüestió de com  han de calcular-se els interessos reportats per les quantitats que el banc ha d'abonar al consumidor com a conseqüència de la declaració de nul·litat per abusiva de la clàusula de despeses d'un préstec hipotecari. 
 
Existien diferents possibilitats, des de la reclamació extrajudicial, des que es va dictar la corresponent sentència o des que van ser abonats entenent el Tribunal Suprem que quan  hagi de restituir-se una quantitat de diners haurà d'abonar-se l'interès legal des del moment en què es va rebre el pagament indegut, és a dir, els interessos es reportaran des de la data en què el consumidor va pagar aquestes despeses. 
 “Del que es tracta és de la compensació o retribució al consumidor per una despesa que va assumir en exclusiva i que, totalment o parcialment, corresponia al professional, però que no va rebre aquest, sinó que es va pagar a tercers. En conseqüència, per a donar efectivitat al tan esmentat art. 6.1 de la Directiva, pel que fa als interessos que han de reportar les quantitats que ha de percebre el consumidor, resulta aplicable analògicament l'art. 1896 CC, ja que la qualificació de la clàusula com a abusiva és equiparable a la mala fe del predisponente. Conforme a aquest precepte, quan hagi de restituir-se una quantitat de diners haurà d'abonar-se l'interès legal des del moment en què es va rebre el pagament indegut -en aquest cas, es va produir el benefici indegut- (sentència 727/1991, de 22 d'octubre). Al seu torn, la sentència 331/1959, de 20 de maig, va declarar, en un supòsit de pagament de l'indegut amb mala fe del beneficiat, que el deute d'aquest s'incrementa amb l'interès legal des de la recepció, així com que la regla específica d'interessos de l'art. 1896 CC exclou, «per la seva especialitat i incompatibilitat», la general dels arts. 1101 i 1108 CC (preceptes considerats aplicables per la sentència recorreguda)”.Fonament de Dret quart.
 
Si és consumidor i el banc li va imposar la clàusula de despeses en el moment de formalitzar l'escriptura pública de constitució d'hipoteca consulti'ns, el podem ajudar a recuperar els seus diners.
 
Bufet Horcajada advocats
 
Despatx d'advocats de Lleida especialista en Dret bancari


Més notícies..

 


Ultimas noticias

06

12

2019

¿Es compatible la percepció d´ una pensió d´ incapacitat absoluta amb el treball?

Reproduïm a continuació l´article publicat per l´advocada Mª José Horcajada […]

06

12

2019

CANVI DE CUSTODIA: No és necessari una alteració substancial de les circumstàncies

“ Canvi de custòdia” és el títol de l'article publicat […]

06

12

2019

CONTROL HORARI

L´article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch publicat al diari […]

06

12

2019

TRANSIT: Sis consells en cas d´accident

"Precaució al volant" és el títol de l´article publicat al […]

04

12

2019

DRET A MORIR? Article de l´advocada de Lleida especialista en herències Mª José Horcajada

El debat sobre l'eutanàsia és un tema que està d'actualitat […]

04

01

2019

LA LLEGÍTIMA A CATALUNYA: Concepte, legitimaris i quantia.

El Codi Civil de Catalunya dedica a la regulació de […]

04

01

2019

QUANTIA DE LA LLEGÍTIMA A CATALUÑA: Com es calcula?

El Codi Civil de Catalunya, en el seu Llibre Quart, […]

03

13

2019

ACCIDENTS DE TRÀNSIT: Article de l´advocada de Lleida Mª José Horcajada

"Imprudències que es paguen Al final de la legislatura s'ha aprovat l'enèsima […]

02

25

2019

LLEI HIPOTECARIA: Article advocada Mª José Horcajada

La nova Llei Hipotecària és el tema de l'article publicat […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com