ACCIDENT DE TRÀNSIT AMB SENGLARS : Article de l´advocada especialista en accidents de trànsit Mª José Horcajada

“Ull amb

Els seglars

Avui dia assistim a una superpoblació de senglars, tendència que va en augment no només a Catalunya, sinó també en la resta d'Espanya, especialment en zones rurals, fet que provoca un increment dels accidents per atropellament o col·lisió amb aquests animals , especialment en època de vacances en incrementar-se els desplaçaments. En aquests casos el primer és mantenir la calma i avisar als Mossos , posar-nos les armilles antireflectantes, col·locar els triangles de senyalització i prendre fotos per a obtenir proves gràfiques de l'ocorregut. De totes maneres un consell previ, revisi la seva pòlissa d'assegurança perquè la majoria no es fan càrrec d'aquest tipus de danys ( els danys materials en el vehicle propi i els del conductor ) tret que s´ampliï la cobertura i existeixi una clàusula concreta que ho especifiqui, perquè després de la modificació de la llei de Trànsit per Llei 6/2014, de 7 d'abril, el conductor és el responsable de les conseqüències d´aquests accidents excepte en  els supòsits que contempla que pugui atribuir-se  la responsabilitat als titulars de l'aprofitament cinegètic o als propietaris dels terrenys i als  titulars de la via pública .Extremi la prudència al volant quan vegi el senyal d'animals salvatges.

 

Destacat: Revisi que la seva pòlissa tingui la  cobertura dels danys per atropellaments

d´animals cinegètics"

(LA MANYANA, 01/07/2019)Més notícies..

 


Ultimas noticias

06

01

2020

CORONAVIRUS: Responsabilitat de tots

L´ administració de justícia continua amb el seu propi pla […]

05

20

2020

PENSIÓ D'ALIMENTS: Què comprèn? Inclou les despeses i educació dels menors?

La pensió d'aliments comprèn tot el necessari per al manteniment […]

05

19

2020

DRET DE VISITES: En què consisteix?

En cas de separació, divorci, o trencament de parella de […]

05

19

2020

També els autònoms

La sala civil del Tribunal Suprem, amb la seva sentència […]

05

16

2020

DIVORCI: Què és el conveni regulador?

El Conveni Regulador és un document en què tots dos […]

05

15

2020

MATRIMONIAL: Divorci de mutu acord i divorci contenciós.

Molts dels clients que acudeixen al despatx una de les […]

05

14

2020

DIVORCI EXPRÉS: Què és?

A partir de l'entrada en vigor, l'11 de juliol de […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com