COMISSIONS DE DESCOBERT ABUSIVES: Article advocada Mª José Horcajada

Article de l'advocada Mª José Horcajada publicat al diari "La Mañana" de data 04/11/2019

"El torn de 

les comissions

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència de data 25/10/2019 en la qual declara abusiva la clàusula de l’entitat Kutxabank que estableix el cobrament d´ una comissió de 30 euros per la reclamació de descoberts o de posicions deutores vençudes a l´ aplicar-se de manera automàtica,sense justificar cap tipus de gestió, i preveure la seva reiteració. A més  a més no explica quin tipus de gestions es duran a terme ni en quines condicions, indeterminació de la comissió que genera abusivitat ja que suposa que cada cop que es produeix un descobert suma una comissió als interessos de demora, infringint l´art. 85.6 TRLGCU ( indemnitzacions desproporcionades) i el 87.5 del mateix text legal (cobrament per serveis no prestats).Tanmateix tampoc la considera una clàusula penal perquè no estableix un pacte de pre-liquidació de danys i perjudicis ni substitueix la seva indemnització al cobrar també els interessos de demora ni pot tenir una finalitat només punitiva ja que es sancionaria dos cops el descobert i seria desproporcionat.

Es la primera sentència de l´Alt Tribunal en aquest sentit, però no implica que totes les clàusules per descobert que ens cobren les entitats bancàries ho siguin , caldrà estudiar cas per cas si reuneixen el requisits."

 

 Destacat: El Suprem declara abusiu el cobrament automàtic d´una comissió de 30 euros en cas de descobert.

 Més notícies..

 


Ultimas noticias

06

29

2020

CORONAVIRUS: “Multes o sancions administratives durant l'estat d'alarma.”

CORONAVIRUS: “Multes o sancions administratives durant l'estat d'alarma.” Amb el Reial […]

06

29

2020

“Guia per la custodia.”

“Guia per la custodia.” El Consell General del Poder Judicial ha […]

06

19

2020

CORONAVIRUS: Temps de mediació?

Temps de mediació? La mediació és una eina de resolució de […]

06

18

2020

GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA A CATALUNYA: ¿S'aplica obligatòriament?

GUARDA  I CUSTÒDIA COMPARTIDA A CATALUNYA: ¿S'aplica obligatòriament?   Hi ha determinats […]

06

16

2020

Mediació familiar: Què és?

Mediació familiar: Què és? La mediació familiar és un mètode de […]

06

10

2020

PARELLA DE FET: Què passa quan es trenca la relació de convivència i ha fills menors?

Qüestió plantejada per el client:   Fruit d'una relació de convivència amb […]

06

01

2020

CORONAVIRUS: Responsabilitat de tots

L´ administració de justícia continua amb el seu propi pla […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com