FAMILIA : Coronavirus i les custòdies

Coronavirus i les custòdies

"La declaració d'estat d'alarma ha incrementat les consultes als advocats sobre com afecta aquesta situació a el règim de visites respecte dels fills i de el canvi de custòdia. En aquests supòsits el millor és que els progenitors arribin a un acord tenint en compte l'excepcionalitat de el moment i la protecció de la salut de al menor.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha unificat el criteri dels jutges de família de Barcelona i efectua les consideracions següents:

1.- L'estat d'alarma no és motiu per incomplir les resolucions judicials.

2.-Els progenitors han d'observar les normes que dictin les autoritats governatives i sanitàries per evitar la propagació del coronavirus.

3.- Si un progenitor està contagiat pel Covid-19 o presenta símptomes és preferible que la guarda la tingui l'altre.

4.-Fora dels casos anteriors, i excepte causa justificada, la guarda ha d'exercir el progenitor custodi (en cas de guarda en exclusiva) o pel que tingui la guarda en aquest moment en cas de guarda compartida.

5.- El progenitor custodi ha de facilitar el contacte especialment per mitjans telemàtics (WhatsApp, trucada de vídeo) del fill amb el no custodi.

 

En fi, sentit comú i responsabilitat."

Article de l'advocada de Lleida Mª José Horcajada publicat al diari "LA MAÑANA" amb data 23/03/2020.

 Més notícies..

 


Ultimas noticias

06

29

2020

CORONAVIRUS: “Multes o sancions administratives durant l'estat d'alarma.”

CORONAVIRUS: “Multes o sancions administratives durant l'estat d'alarma.” Amb el Reial […]

06

29

2020

“Guia per la custodia.”

“Guia per la custodia.” El Consell General del Poder Judicial ha […]

06

19

2020

CORONAVIRUS: Temps de mediació?

Temps de mediació? La mediació és una eina de resolució de […]

06

18

2020

GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA A CATALUNYA: ¿S'aplica obligatòriament?

GUARDA  I CUSTÒDIA COMPARTIDA A CATALUNYA: ¿S'aplica obligatòriament?   Hi ha determinats […]

06

16

2020

Mediació familiar: Què és?

Mediació familiar: Què és? La mediació familiar és un mètode de […]

06

10

2020

PARELLA DE FET: Què passa quan es trenca la relació de convivència i ha fills menors?

Qüestió plantejada per el client:   Fruit d'una relació de convivència amb […]

06

01

2020

CORONAVIRUS: Responsabilitat de tots

L´ administració de justícia continua amb el seu propi pla […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com