DIVORCI: Què és el conveni regulador?

El Conveni Regulador és un document en què tots dos cònjuges pacten de mutu acord les relacions econòmiques, així com les relatives als fills en els casos de separació o divorci. És a dir, en el Conveni s'han de regular les conseqüències que es deriven de la separació o el divorci.

El Conveni ha de aportés juntament amb la demanda quan la separació o el divorci és sol·licitat per tots dos cònjuges de mutu acord o per un amb el consentiment de l'altre, i ha de contenir els extrems següents

1.- Reconeixement de la guarda i custòdia dels fills.

2.- Determinació de el règim de visites i comunicacions que podrà gaudir el cònjuge que no tingui la custòdia, així com, si es considera necessari.

3.- L'atribució de l'ús de l'habitatge i aixovar familiar. La mateixa quedarà, normalment els fills i al cònjuge a què s'atribueixi la guarda i custòdia dels mateixos.

4.- Les quantitats de contribució al sosteniment de les càrregues de el matrimoni i per al manteniment dels fills en concepte de pensió d'aliments; així com els criteris per a la seva actualització i les garanties, si escau.

5.- La quantitat que, si s'escau, i en concepte de pensió compensatòria, un dels cònjuges ha de satisfer a l'altre pel desequilibri econòmic que es deriva de la separació o divorci o nul·litat matrimonial.

Així mateix els cònjuges poden pactar qualsevol altre aspecte que considerin convenient, per exemple poden acordar la liquidació de el règim econòmic-matrimonial.

El conveni subscrit i proposat pels cònjuges ha de ser aprovat pel jutge mitjançant sentència, llevat que resulti danyós per als fills o greument perjudicial per a un dels cònjuges. La denegació d'algun dels acords per part del Jutge haurà de fer-se mitjançant resolució motivada i en aquest cas els cònjuges han de sotmetre a la consideració del Jutge nova proposta de conveni per a la seva aprovació, si escau.

 

Si ha decidit separar-se o divorciar-necessites l'ajuda d'un/a advocat/da especialista en dret matrimonial que estigui al seu costat durant aquest procés. No dubtis a contactar amb nosaltres, en els moments difícils estem al teu costat.

La teva confiança és el nostre èxit

Confia en Horcajada advocats.Més notícies..

 


Ultimas noticias

06

01

2020

CORONAVIRUS: Responsabilitat de tots

L´ administració de justícia continua amb el seu propi pla […]

05

20

2020

PENSIÓ D'ALIMENTS: Què comprèn? Inclou les despeses i educació dels menors?

La pensió d'aliments comprèn tot el necessari per al manteniment […]

05

19

2020

DRET DE VISITES: En què consisteix?

En cas de separació, divorci, o trencament de parella de […]

05

19

2020

També els autònoms

La sala civil del Tribunal Suprem, amb la seva sentència […]

05

16

2020

DIVORCI: Què és el conveni regulador?

El Conveni Regulador és un document en què tots dos […]

05

15

2020

MATRIMONIAL: Divorci de mutu acord i divorci contenciós.

Molts dels clients que acudeixen al despatx una de les […]

05

14

2020

DIVORCI EXPRÉS: Què és?

A partir de l'entrada en vigor, l'11 de juliol de […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com