DIVORCI: Què és el conveni regulador?

El Conveni Regulador és un document en què tots dos cònjuges pacten de mutu acord les relacions econòmiques, així com les relatives als fills en els casos de separació o divorci. És a dir, en el Conveni s'han de regular les conseqüències que es deriven de la separació o el divorci.

El Conveni ha de aportés juntament amb la demanda quan la separació o el divorci és sol·licitat per tots dos cònjuges de mutu acord o per un amb el consentiment de l'altre, i ha de contenir els extrems següents

1.- Reconeixement de la guarda i custòdia dels fills.

2.- Determinació de el règim de visites i comunicacions que podrà gaudir el cònjuge que no tingui la custòdia, així com, si es considera necessari.

3.- L'atribució de l'ús de l'habitatge i aixovar familiar. La mateixa quedarà, normalment els fills i al cònjuge a què s'atribueixi la guarda i custòdia dels mateixos.

4.- Les quantitats de contribució al sosteniment de les càrregues de el matrimoni i per al manteniment dels fills en concepte de pensió d'aliments; així com els criteris per a la seva actualització i les garanties, si escau.

5.- La quantitat que, si s'escau, i en concepte de pensió compensatòria, un dels cònjuges ha de satisfer a l'altre pel desequilibri econòmic que es deriva de la separació o divorci o nul·litat matrimonial.

Així mateix els cònjuges poden pactar qualsevol altre aspecte que considerin convenient, per exemple poden acordar la liquidació de el règim econòmic-matrimonial.

El conveni subscrit i proposat pels cònjuges ha de ser aprovat pel jutge mitjançant sentència, llevat que resulti danyós per als fills o greument perjudicial per a un dels cònjuges. La denegació d'algun dels acords per part del Jutge haurà de fer-se mitjançant resolució motivada i en aquest cas els cònjuges han de sotmetre a la consideració del Jutge nova proposta de conveni per a la seva aprovació, si escau.

 

Si ha decidit separar-se o divorciar-necessites l'ajuda d'un/a advocat/da especialista en dret matrimonial que estigui al seu costat durant aquest procés. No dubtis a contactar amb nosaltres, en els moments difícils estem al teu costat.

La teva confiança és el nostre èxit

Confia en Horcajada advocats.Més notícies..

 


Ultimas noticias

01

21

2021

LLOGUERS: Sentència a favor del nostre client reclamant rendes i danys i perjudicis

Una de les qüestions plantejades per l'arrendador que acudeix al […]

01

20

2021

INCAPACITAT PERMANENT: La migranya causa d´Incapacitat Permanent Absoluta

La migranya com a causa d´incapacitat laboral permanent és el […]

12

28

2020

PARALITZACIÓ DESNONAMENTS: Article de l´ advocada Mª José Horcajada

La suspensió o paralització de desnonaments ha estat el tema […]

12

07

2020

CONSUMIDORS: Mateixos drets en períodes de descomptes especials

Article de l´advocada Mª José Horcajada i Bell-lloch , especialista […]

11

23

2020

PASSANT PER A DESPATX D'ADVOCATS A LLEIDA

HORCAJADA ADVOCATS informem que hem iniciat un Procés de Selecció […]

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com