Defectes i vicis de construcció per sorolls derivats de manca d’aïllament


Malauradament molts compradors d’habitatges de nova construcció observen com tot i que els seus habitatges són noves senten sorolls de veïns i de les instal · lacions comunes , ascensors , bombes . Es tracta de sorolls que es perceben amb molta intensitat provinents de l’activitat de l’activitat normal dels veïns .

No es tracta de sorolls provinents d’activitats molestes o il · lícites sinó de simples sorolls provinents d’actes tan senzills i quotidians com estirar la bomba , dutxar-se, caminar pel passadís o tancar una porta .

Davant les queixes dels propietaris les constructores se solen emparar en què han complert amb les normes d’aïllament i insonorització de la norma NBE CA 88 .

No obstant això , no es tracta que la constructora acrediti documentalment l’existència d’insonorització suficient sinó que sigui efectiva la mateix en el sentit que , encara en el cas d’haver-se emprat en l’obra els materials que , segons el mètode de càlcul establert per la norma , haurien de donar com a resultat l’aïllament acústic mínim que estableix la mateixa norma , aquesta resulta igualment infringida si, per - assaig , es comprova empíricament que l’obra no compleix amb l’aïllament mínim

necessari per garantir l’habitabilitat de l’habitatge.

 

En moltes ocasions el problema és que el projectat i la realitat no coincideixen , i per tant cal valorar les responsabilitats dels agents

constructius . En un supòsit d’aquestes característiques es manifestava l’Audiència Provincial de Tarragona , St de 16 de febrer de 2005 ( Sec 1a ) FD 9è, en els següents termes " encara més cal ressenyar que a la

vista de la discrepància entre els càlculs efectuats i les proves d’assaig també cal concloure que aquestes últims constaten que l’execució va ser diferent al projectat i no adequadament ajustat a això , el que implica una manca d’atenció i cura per part del tècnic que té al seu càrrec l’execució de l’obra "

 

És a dir que un simple compliment formal no eximiria a les parts de la seva possible responsabilitat davant els adquirents dels habitatges.

 

Si concorren problemes de sorolls dels propietaris tenen dret que s’esmenin els mateixos , més enllà del possible compliment de normes administratives . D’altra banda , i aquest per això , a més a més , el perit judicial ha informat que aquesta norma estableix meres recomanacions a seguir . Més pròpiament és de veure que s’estableixen com " condicions mínimes a seguir" , el que redunda en la idea que resulta obligat respectar si més aquest límit inferior, sense perjudici d’haver de preocupar d’elevar- si les característiques de la concreta edificació projectada així ho exigeix ​​. La veritat és que , en qualsevol cas , amb o sense subjecció a la norma administrativa , no s’ha aconseguit el resultat desitjat ( i exigible ) en el concret supòsit dels habitatges haurà la constructora respondre per aquesta mala execució .

 

Per tant si el resultat és que l’edifici no compleix les normes vigents sobre aïllament acústic i el seu aïllament exterior no és el correcte , la constructora ha de ser condemnada a corregir aquestes deficiències que impliquen fet i fet un incompliment contractual per no ajustar l’habitatge lliurada al projecte , o les normes legals sobre la construcció , i en definitiva a l’anomenada lex artis amb independenciade si tals defectes són o no vicis constructius , de la direcció o del propi projecte , ja que del que aquí es tracta és com sabem del compliment d’un contracte , l’obligació principal per al cas de la demandada , es circumscriu com a tal obra resultat no només al que preveu el projecte , sinó en definitiva a totes les normes constructives ia la pròpia " lex artis" que aquest projecte ha sempre respectar .


Més notícies..

 


Ultimas noticias

12

05

2018

HERENCIES I TESTAMENT: :Article advocada de Lleida Mª José Horcajada

Article de l´advocada Mª José Horcajada publicat al diari La […]

12

05

2018

INDEMNITZACIÓ ACCIDENTS DE TRÀFIC LLEIDA:Condemnada Generali a abonar 1.620 euros

El Jutjat de Primera Instància Núm. 8 de Lleida ha […]

11

29

2018

EXTINCIO DEL DRET D´ US DE LA VIVENDA FAMILIAR: Per convivència amb un tercer

El Tribunal Suprem mitjançant sentència de data 20/11/2018 ha establert […]

11

19

2018

IMPUGNACIO DE FILIACIO MATRIMONIAL : L´engany sobre la paternitat no és un dany indemnitzable.

  Segons la darrera sentència del Tribunal Suprem enganyar a l´home […]

11

19

2018

RECLAMACIO PER VENDA DE VEHICLE AMB VICIS OCULTS A LLEIDA:Sentència a favor del comprador

El nostre client va adquirir un vehicle d'un concessionari el […]

11

06

2018

Mª José Horcajada nominada als premis a l'excel·lència en la pràctica jurídica de Economist&Jurist 2018

L'advocada titular de “Bufet Horcajada advocats-advocats” Mª José Horcajada Bell-lloch […]

11

05

2018

NOVA LLEI HIPOTECARIA: Article advocada Mª José Horcajada

Article de l´advocada especialista en Dret bancari, Mª José Horcajada, […]

11

02

2018

AJD PPRESTECS HIPOTECARIS: Qui paga l´impost? Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Nou revés A la banca   La Sala del Contenciós –Administratiu del Tribunal […]

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com