Defectes i vicis de construcció per sorolls derivats de manca d’aïllament


Malauradament molts compradors d’habitatges de nova construcció observen com tot i que els seus habitatges són noves senten sorolls de veïns i de les instal · lacions comunes , ascensors , bombes . Es tracta de sorolls que es perceben amb molta intensitat provinents de l’activitat de l’activitat normal dels veïns .

No es tracta de sorolls provinents d’activitats molestes o il · lícites sinó de simples sorolls provinents d’actes tan senzills i quotidians com estirar la bomba , dutxar-se, caminar pel passadís o tancar una porta .

Davant les queixes dels propietaris les constructores se solen emparar en què han complert amb les normes d’aïllament i insonorització de la norma NBE CA 88 .

No obstant això , no es tracta que la constructora acrediti documentalment l’existència d’insonorització suficient sinó que sigui efectiva la mateix en el sentit que , encara en el cas d’haver-se emprat en l’obra els materials que , segons el mètode de càlcul establert per la norma , haurien de donar com a resultat l’aïllament acústic mínim que estableix la mateixa norma , aquesta resulta igualment infringida si, per - assaig , es comprova empíricament que l’obra no compleix amb l’aïllament mínim

necessari per garantir l’habitabilitat de l’habitatge.

 

En moltes ocasions el problema és que el projectat i la realitat no coincideixen , i per tant cal valorar les responsabilitats dels agents

constructius . En un supòsit d’aquestes característiques es manifestava l’Audiència Provincial de Tarragona , St de 16 de febrer de 2005 ( Sec 1a ) FD 9è, en els següents termes " encara més cal ressenyar que a la

vista de la discrepància entre els càlculs efectuats i les proves d’assaig també cal concloure que aquestes últims constaten que l’execució va ser diferent al projectat i no adequadament ajustat a això , el que implica una manca d’atenció i cura per part del tècnic que té al seu càrrec l’execució de l’obra "

 

És a dir que un simple compliment formal no eximiria a les parts de la seva possible responsabilitat davant els adquirents dels habitatges.

 

Si concorren problemes de sorolls dels propietaris tenen dret que s’esmenin els mateixos , més enllà del possible compliment de normes administratives . D’altra banda , i aquest per això , a més a més , el perit judicial ha informat que aquesta norma estableix meres recomanacions a seguir . Més pròpiament és de veure que s’estableixen com " condicions mínimes a seguir" , el que redunda en la idea que resulta obligat respectar si més aquest límit inferior, sense perjudici d’haver de preocupar d’elevar- si les característiques de la concreta edificació projectada així ho exigeix ??. La veritat és que , en qualsevol cas , amb o sense subjecció a la norma administrativa , no s’ha aconseguit el resultat desitjat ( i exigible ) en el concret supòsit dels habitatges haurà la constructora respondre per aquesta mala execució .

 

Per tant si el resultat és que l’edifici no compleix les normes vigents sobre aïllament acústic i el seu aïllament exterior no és el correcte , la constructora ha de ser condemnada a corregir aquestes deficiències que impliquen fet i fet un incompliment contractual per no ajustar l’habitatge lliurada al projecte , o les normes legals sobre la construcció , i en definitiva a l’anomenada lex artis amb independenciade si tals defectes són o no vicis constructius , de la direcció o del propi projecte , ja que del que aquí es tracta és com sabem del compliment d’un contracte , l’obligació principal per al cas de la demandada , es circumscriu com a tal obra resultat no només al que preveu el projecte , sinó en definitiva a totes les normes constructives ia la pròpia " lex artis" que aquest projecte ha sempre respectar .


Més notícies..

 


Ultimas noticias

03

20

2018

Pensió compensatòria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci? En […]

03

20

2018

Pensió compensatòria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci en […]

03

08

2018

IRPH i les despeses de formalització d´hipoteques

IRPH i les despeses de l´impost a l´hora de formalitzar […]

02

28

2018

SWAPS: Nul·litat dels contractes de permuta financera o swap subscrits entre diferents alcaldes i el Banc Santander

  La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de […]

02

27

2018

Afectats IRPH: Elevada qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

El més d'un milió d'afectats a Espanya per la inclusió […]

02

20

2018

Guarda i custòdia compartida: L'Audiència Provincial de Córdola la imposa al pare

  L'Audiència  Provincial de Còrdova ha dictat una sentència, de data […]

02

19

2018

Presó permanent revisable

 El diari local La Mañana publica amb data 19/02/2017 l'article […]

01

22

2018

Plusvàlua municipal :reforma pactada amb la FEMP

Reproduïm a continuació l´article publicat  per l´advocada Mª josé Horcajada […]

01

09

2018

Clàusules sol i plusvàlua municipal temes estrella del 2017

Reproduim a  continuació l´article publicat al diari local La Mañana […]

11

22

2017

Hipoteques multidivisa Lleida: Última sentència del Tribunal Suprem

El diari local La Mañana de Lleida publica a la […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
F. 973 278 235
E. info@horcajada-abogados.com