Consumidors i usuaris i dret d’informació després de la reforma Llei Consumidors i Usuaris


Llei 3/ 2014, de 27 de març ha modificat la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris. Les principals modificacions han estat:- Concepte de consumidor i usuaris . El concepte de consumidor i usuari engloba les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial , empresarial , ofici o professió . Són també consumidors i usuaris als efectes de la llei , les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial .

- Concepte d’empresari . Pel que fa al concepte d’empresari , es defineix com a tal a tota persona física o jurídica , ja sigui privada o pública , que actuï , fins i tot a través d’una altra persona en nom o seguint les seves instruccions , amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial , empresa , ofici o professió .

- Millora informació al consumidor . A través de l’ampliació dels requisits d’informació precontractual exigibles en els contractes amb consumidors i usuaris , que en el cas dels contractes a distància i els contractes celebrats fora de l’establiment de l’empresari .. Així, entre les noves obligacions d’informació precontractual que assumeixen els empresaris estan les d’informar als consumidors i usuaris de l’existència i les condicions dels dipòsits o altres garanties financeres que , si escau , hagin de pagar o aportar a sol · licitud de l’empresari , incloses aquelles per les quals es bloquegi un import a la targeta de crèdit o dèbit del consumidor i usuari . També han d’informar de l’existència de la garantia legal de conformitat dels béns , així com de l’existència i condicions dels serveis postvenda i de les garanties comercials que atorguin , si escau . A més , en els contractes de subministrament de contingut digital , hauran d’informar de les diferents formes d’utilització del mateix i de qualsevol limitació tècnica , com són la protecció a través de la gestió dels drets digitals o la codificació regional, així com de tota interoperabilitat rellevant amb els aparells i programes coneguts per l’empresari o que es pugui raonablement esperar que hagi de conèixer , a fi de descriure la informació relativa als aparells i els programes estàndard amb què el contingut digital és compatible , per exemple el sistema operatiu , la versió necessària o determinats elements dels suports físics .

En els contractes a distància , s’adapten els requisits d’informació per tenir en compte les restriccions tècniques de certs mitjans de comunicació , com les limitacions de nombre de caràcters en determinades pantalles de telèfon mòbil o de temps en els anuncis de vendes televisius . En aquests casos , l’empresari haurà de respectar un conjunt mínim de requisits d’informació i remetre al consumidor i usuari a una altra font d’informació , per exemple facilitant un número de telèfon gratuït o un enllaç a una pàgina web de l’empresari on la informació pertinent estigui directament disponible i sigui fàcilment accessible .
Més notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com