Si és vostè un ACCIONISTA AFECTAT per la sortida a borsa de BANKIA, encara pot reclamar.

Si és va veure perjudicat per la sortida a Borsa de Bankia i vol reclamar judicialmente que li retornin els diners encara hi és a temps.

El motiu de la demanda al•legat en moltes sentències a favor de l'accionista és similar a l'utilitzat en el cas de les preferents o dels “swaps”, es reclama la nul•litat del contracte per ERROR EN EL CONSENTIMENT, error invalidant perquè recau sobre aquelles condicions essencials de la cosa objecte del contracte que principalment van donar motiu a celebrar-ho.

En incomplir les seves obligacions l'emissor sobre el deure informació sobre l'Oferta Pública de Subscripció i els seus requisits el futur accionista incorre en error del consentiment doncs de conèixer les dades actualment publicades, o fins i tot els que la pròpia entitat va reconèixer un any després, i per tant, que anava a contractar amb una entitat que generava pèrdues, mai hagués subscrit les accions.

El fullet informatiu publicat per Bankia es troba replet d'inexactituds i errors comptables, en supòsits tan essencials com els beneficis i les pèrdues de l'entitat que ens porten a concloure ,després de la publicació de l'informe emès pels perits del Banc d'Espanya, que es va infringir la Llei del Mercat de Valors, i amb això es va donar lloc a un error en el consentiment. .
No es tracta d'un error sobre el producte que està contractant, les accions com a tals, sinó que l'error recau en la solvència de l'entitat emissora, doncs les condicions informades sobre l'entitat i la seva situació financera i el risc assumit no van ser veraços.

L'error que provoca el vici del consentiment compleix tots els requisits legalment perquè puguem invalidar o anul•lar el contracte:
Es tracta d'un error ESSENCIAL, les dades econòmiques en trobar-nos davant un contracte d'inversió són del tot essencials.

És un error EXCUSABLE, doncs la informació que es dóna a l'inversor se supervisa per un organisme públic.

És un error NO IMPUTABLE al meu client que, a cap moment va tenir accés a la informació real .

El fonament de dret de la demanda ho trobaríem en el propi Codi Civil:

Article.1265 codi civil

Serà nul el consentiment prestat per error, violència, intimidació o dol.

Article.1266

Perquè l'error invalidi el consentiment, haurà de recaure sobre la substància de la cosa que anàs objecte del contracte, o sobre aquelles condicions de la mateixa que principalment haguessin donat motiu a celebrar-ho.


ART.1303.CC.

Declarada la nul•litat d'una obligació, els contractants han de restituir-se recíprocament les coses que haguessin estat matèria del contracte, amb els seus fruits, i el preu amb els interessos, excepte el que es disposa en els articles següents.

Per tot l'anterior, si vostè és un accionista afectat per la sortida en Borsa de Bankia defensi els seus drets i sol•liciti que li retornin el que va invertir.

Concerti una visita en el nostre despatx d'advocats de Lleida i estudiarem el seu cas.

La seva confiança és el nostre èxit.

Horcajada Advocats
Despatx d'advocats de Lleida especialistes en DRET BANCARI ( swaps, preferents, procediments hipotecaris, accions Bankia…)
www.horcajada-advocats.comMés notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com