Si és vostè un ACCIONISTA AFECTAT per la sortida a borsa de BANKIA, encara pot reclamar.

Si és va veure perjudicat per la sortida a Borsa de Bankia i vol reclamar judicialmente que li retornin els diners encara hi és a temps.

El motiu de la demanda al•legat en moltes sentències a favor de l'accionista és similar a l'utilitzat en el cas de les preferents o dels “swaps”, es reclama la nul•litat del contracte per ERROR EN EL CONSENTIMENT, error invalidant perquè recau sobre aquelles condicions essencials de la cosa objecte del contracte que principalment van donar motiu a celebrar-ho.

En incomplir les seves obligacions l'emissor sobre el deure informació sobre l'Oferta Pública de Subscripció i els seus requisits el futur accionista incorre en error del consentiment doncs de conèixer les dades actualment publicades, o fins i tot els que la pròpia entitat va reconèixer un any després, i per tant, que anava a contractar amb una entitat que generava pèrdues, mai hagués subscrit les accions.

El fullet informatiu publicat per Bankia es troba replet d'inexactituds i errors comptables, en supòsits tan essencials com els beneficis i les pèrdues de l'entitat que ens porten a concloure ,després de la publicació de l'informe emès pels perits del Banc d'Espanya, que es va infringir la Llei del Mercat de Valors, i amb això es va donar lloc a un error en el consentiment. .
No es tracta d'un error sobre el producte que està contractant, les accions com a tals, sinó que l'error recau en la solvència de l'entitat emissora, doncs les condicions informades sobre l'entitat i la seva situació financera i el risc assumit no van ser veraços.

L'error que provoca el vici del consentiment compleix tots els requisits legalment perquè puguem invalidar o anul•lar el contracte:
Es tracta d'un error ESSENCIAL, les dades econòmiques en trobar-nos davant un contracte d'inversió són del tot essencials.

És un error EXCUSABLE, doncs la informació que es dóna a l'inversor se supervisa per un organisme públic.

És un error NO IMPUTABLE al meu client que, a cap moment va tenir accés a la informació real .

El fonament de dret de la demanda ho trobaríem en el propi Codi Civil:

Article.1265 codi civil

Serà nul el consentiment prestat per error, violència, intimidació o dol.

Article.1266

Perquè l'error invalidi el consentiment, haurà de recaure sobre la substància de la cosa que anàs objecte del contracte, o sobre aquelles condicions de la mateixa que principalment haguessin donat motiu a celebrar-ho.


ART.1303.CC.

Declarada la nul•litat d'una obligació, els contractants han de restituir-se recíprocament les coses que haguessin estat matèria del contracte, amb els seus fruits, i el preu amb els interessos, excepte el que es disposa en els articles següents.

Per tot l'anterior, si vostè és un accionista afectat per la sortida en Borsa de Bankia defensi els seus drets i sol•liciti que li retornin el que va invertir.

Concerti una visita en el nostre despatx d'advocats de Lleida i estudiarem el seu cas.

La seva confiança és el nostre èxit.

Horcajada Advocats
Despatx d'advocats de Lleida especialistes en DRET BANCARI ( swaps, preferents, procediments hipotecaris, accions Bankia…)
www.horcajada-advocats.comMés notícies..

 


Ultimas noticias

03

23

2018

DENÚNCIES PER VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: 1244 DENÚNCIES A LLEIDA

Les denúncies per violència domèstica van a l'alça a Lleida, […]

03

20

2018

Pensió compensatòria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci? En […]

03

20

2018

Pensió compensatòria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci en […]

03

08

2018

IRPH i les despeses de formalització d´hipoteques

IRPH i les despeses de l´impost a l´hora de formalitzar […]

02

28

2018

SWAPS: Nul·litat dels contractes de permuta financera o swap subscrits entre diferents alcaldes i el Banc Santander

  La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de […]

02

27

2018

Afectats IRPH: Elevada qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

El més d'un milió d'afectats a Espanya per la inclusió […]

02

20

2018

Guarda i custòdia compartida: L'Audiència Provincial de Córdola la imposa al pare

  L'Audiència  Provincial de Còrdova ha dictat una sentència, de data […]

02

19

2018

Presó permanent revisable

 El diari local La Mañana publica amb data 19/02/2017 l'article […]

01

22

2018

Plusvàlua municipal :reforma pactada amb la FEMP

Reproduïm a continuació l´article publicat  per l´advocada Mª josé Horcajada […]

01

09

2018

Clàusules sol i plusvàlua municipal temes estrella del 2017

Reproduim a  continuació l´article publicat al diari local La Mañana […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
F. 973 278 235
E. info@horcajada-abogados.com