El Tribunal Suprem denega la Guarda i Custòdia compartida per ser condemnat un dels progenitors per un delicte d'amenaces en l'àmbit familiar.


El Tribunal Suprem denega la Guarda i Custòdia compartida per ser condemnat un dels progenitors per un delicte d'amenaces en l'àmbit familiar.
La mare va sol•licitar es dictés sentència per la qual s'atribuís a ella en exclusiva la guarda i custòdia dels dos fills menors d'edat, el pare es va oposar a la demanda sol•licitant la guarda i custòdia compartida entre tots dos progenitors, sent que la sentència del Jutjat de primera instància la va negar i que l'Audiència Provincial va acordar.
La sentència d'instància analitza els dictàmens pericials emesos per l'Equip Psicosocial i dedueix d'ells que tots dos progenitors estan igualment capacitats per assumir la guarda i custòdia dels seus fills.
La mare interposa recurs extraordinari per infracció processal i denuncia la infracció de la doctrina d'aquesta Sala sobre la guarda i custòdia compartida per establir aquest règim, prescindint de l'interès del menor, obviant que la mare s'ha ocupat a tot moment dels seus fills i que les relacions entre tots dos cònjuges en gens beneficien a l'interès dels menors i va incorporar una sentència dictada pel Jutjat d'Instrucció nº 3 de Gernica-Lumo de data 9 de gener de 2005 , per un delicte de violència de gènere. La sentència es dicta per conformitat de l'ara demandat amb la petició del Ministeri Fiscal i li condemna com a autor d'un delicte d'amenaces en l'àmbit familiar, previst i penat en l'article 171. 4 º i 5º, en relació amb els articles 57.3 º i 48.2º del Codi Penal .
Considera el TS que “ la violència en l'àmbit familiar, amb evident repercussió en els fills, que viuen en un entorn de violència, del que són també víctimes, directa o indirectament, i a els qui el sistema de guarda compartida proposat pel progenitor patern i acordat en la sentència els col•locaria en una situació de risc per extensió al que sofreix la seva mare, directament amenaçada.
Per tot l'anterior el TS en sentència de data 04.02.2016 manté la guarda i custòdia dels fills acordada pel Jutjat en favor de la mare i, a la vista dels fets que s'han posat de manifest, deixa a la determinació del Jutjat, en execució de sentència, el règim de comunicacions i estades dels fills amb el seu pare, mantenint la resta de les mesures acordades.
Mª José Horcajada
Advocada de família de LleidaMés notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com