Ratificació del fill major d´edat en cas de divorci de mutu acord

En cas de divorci o separació de mutu acord entre els cònjuges quan els fills són majors d'edat sol establir-se en el conveni regulador del mateix mesures en relació amb els fills si malgrat ser majors no tenen independència econòmica.
La nova Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària modifica el art 82 del CC i estableix que en aquests supòsits hauran de prestar el seu consentiment 
els cònjuges i els fills majors o menors emancipats respecte de les mesures que els afectin per mancar d'ingressos propis i conviure al domicili familiar. 

“Article 82. CC
1. Els cònjuges podran acordar la seva separació de mutu acord transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni mitjançant la formulació d'un conveni regulador davant el Secretari judicial o en escriptura pública davant Notario, en el qual, al costat de la voluntat inequívoca de separar-se, determinaran les mesures que hagin de regular els efectes derivats de la separació en els termes establerts en l'article 90. Els funcionaris diplomàtics o consulars, en exercici de les funcions notarials que tenen atribuïdes, no podran autoritzar l'escriptura pública de separació.


Els cònjuges hauran d'intervenir en l'atorgament de manera personal, sense perjudici que hagin d'estar assistits per Lletrat en exercici, prestant el seu consentiment davant el Secretari judicial o Notario. Igualment els fills majors o menors emancipats hauran d'atorgar el consentiment davant el Secretari judicial o Notario respecte de les mesures que els afectin per mancar d'ingressos propis i conviure al domicili familiar.


2. No serà aplicable el que es disposa en aquest article quan existeixin fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin dels seus progenitors.”

En cas de dubte consulti'ns.
Bufet Horcajada
Advocats matrimonialistas de Lleida.



Més notícies..

 


Ultimas noticias

11

23

2020

PASSANT PER A DESPATX D'ADVOCATS A LLEIDA

HORCAJADA ADVOCATS informem que hem iniciat un Procés de Selecció […]

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]

10

21

2020

HERENCIES: DISCAPACITAT I TESTAMENT Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Discapacitat i Testament L'Audiència Provincial de Badajoz, en la seva recent sentència […]

10

14

2020

CLÀUSULA SÒL: Què és la Clàusula Sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual que moltes entitats […]

10

13

2020

"Busques un advocat a Lleida especialista en dret bancari? "

Horcajada advocats podem ajudar-te El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com