Ratificació del fill major d´edat en cas de divorci de mutu acord

En cas de divorci o separació de mutu acord entre els cònjuges quan els fills són majors d'edat sol establir-se en el conveni regulador del mateix mesures en relació amb els fills si malgrat ser majors no tenen independència econòmica.
La nova Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària modifica el art 82 del CC i estableix que en aquests supòsits hauran de prestar el seu consentiment 
els cònjuges i els fills majors o menors emancipats respecte de les mesures que els afectin per mancar d'ingressos propis i conviure al domicili familiar. 

“Article 82. CC
1. Els cònjuges podran acordar la seva separació de mutu acord transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni mitjançant la formulació d'un conveni regulador davant el Secretari judicial o en escriptura pública davant Notario, en el qual, al costat de la voluntat inequívoca de separar-se, determinaran les mesures que hagin de regular els efectes derivats de la separació en els termes establerts en l'article 90. Els funcionaris diplomàtics o consulars, en exercici de les funcions notarials que tenen atribuïdes, no podran autoritzar l'escriptura pública de separació.


Els cònjuges hauran d'intervenir en l'atorgament de manera personal, sense perjudici que hagin d'estar assistits per Lletrat en exercici, prestant el seu consentiment davant el Secretari judicial o Notario. Igualment els fills majors o menors emancipats hauran d'atorgar el consentiment davant el Secretari judicial o Notario respecte de les mesures que els afectin per mancar d'ingressos propis i conviure al domicili familiar.


2. No serà aplicable el que es disposa en aquest article quan existeixin fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin dels seus progenitors.”

En cas de dubte consulti'ns.
Bufet Horcajada
Advocats matrimonialistas de Lleida.Més notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com