Validesa d´un conveni regulador de divorci no ratificat judicialment

En moltes ocasions ens trobem amb cònjuges que decideixen separar-se o divorciar-se i arriben a signar un conveni regulador que no es presenta davant els jutjats o bé una vegada presentada la  demanda de divorci i assenyalar-se dia de ratificació del mateix un dels cònjuges no acudeix.

Davant aquesta situació ens preguntem quina validesa té aquest conveni regulador no homologat judicialment.

La Secció 22 de l 'Audiència Provincial de Madrid en Sentència nº. 619/2014 de 27 de Juny de 2014, resol “ concedir valor i eficàcia a un conveni privat signat per les parts en data 30 d'Abril de 2012 i en el qual es pacta que la pensió d'aliments quedi fixada en 750 euros mensuals, excepte en el mes de setembre en què la mateixa serà de 1000 € per poder fer front a les despeses, de matrícula, despeses de llibres, etc… reconeixent que la modificació té un caràcter temporal, i que s'ha de mantenir fins a l'1 de gener de 2014, transcorregut aquest termini s'abonarà la pensió establerta en la sentència de modificació de mesures de 13 de desembre de 2010, i en tot cas en les mateixes condicions i circumstàncies”.

Sentencia que segueix el mateix criteri que unes altres com la SAP de Barcelona, Sec. 12ª, 24 de Febrer de 2000,  i especialment, la sentència del Tribunal Suprem de 22 d'Abril de 1997 que considera que el conveni regulador no aprovat judicialment i sense intervenció del Ministeri Fiscal, té eficàcia com a negoci jurídic de  dret de família, que no està immers en el procés de separació conjugal, però que té eficàcia com a contracte de caràcter consensual i bilateral, acceptat i reconegut per les parts, concorrent el mutu consentiment, objecte i causa, en virtut del principi de l'autonomia de la voluntat de l'article 1255 del Cc i sempre que les seves estipulacions no siguin contràries a les lleis, la moral i l'ordre públic.

 

Altres sentències més recents es pronuncien en idèntic sentit SENTENCIA Nº 143/2015 D'AP BALEARS, SECCIÓ 4ª, 23 D'ABRIL DE 2015, els acords subscrits entre els progenitors respecte de les seves obligacions envers els seus fills comuns quan no són contraris a la llei, la moral o l'ordre públic, no precisen per a la seva validesa ser ratificats ni homologats judicialment, tenint caràcter obligatori per a les parts que els subscriuen, i així s'ha vingut posant de manifest pel Tribunal Suprem en reiterades ocasions de la qual és mostra la sentència de data 22 d'abril de 1977 ; una altra cosa és que no siguin directament executables, precisant, d'una prèvia resolució judicial per procedir a la seva execució judicial.

Si ha signat un convnei regulador i no ha anat al jutjat consultin´s que es pot fer.

Bufet Horcajada

Advocats especialistes en Dret de Família de Lleida ( Matrimonial, incapacitats, adopcions, herències…).Més notícies..

 


Ultimas noticias

11

23

2020

PASSANT PER A DESPATX D'ADVOCATS A LLEIDA

HORCAJADA ADVOCATS informem que hem iniciat un Procés de Selecció […]

11

16

2020

IMPAGAMENT PENSIO ALIMENTS: Article advocada Mª José Horcajada

Reproduïm l'article de l'advocada especialista en Dret de Família i […]

11

12

2020

CLÀUSULES TERRA I DESPESES HIPOTECA: Aplanament de CaixaBank, S. A.

Horcajada Advocats vam presentar demanda reclamant la nul·litat de la […]

11

09

2020

MICROCREDITS VIVUS FINANCE: Sentència a favor del nostre client

El Jutjat de Primera Instància Núm. 102 de Madrid , […]

11

09

2020

ESTRANGERIA: Concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament Social.

Estrangeria: concedida l'autorització de residència temporal, per circumstàncies excepcionals. Arrelament […]

11

04

2020

TARGETES REVOLVING: Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch

"Targetes Revolving   El Banc d'Espanya en el seu Portal del Client Bancari […]

10

21

2020

HERENCIES: DISCAPACITAT I TESTAMENT Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Discapacitat i Testament L'Audiència Provincial de Badajoz, en la seva recent sentència […]

10

14

2020

CLÀUSULA SÒL: Què és la Clàusula Sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual que moltes entitats […]

10

13

2020

"Busques un advocat a Lleida especialista en dret bancari? "

Horcajada advocats podem ajudar-te El Dret Bancari regula l'estructura i funcionament […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com