Validesa d´un conveni regulador de divorci no ratificat judicialment

En moltes ocasions ens trobem amb cònjuges que decideixen separar-se o divorciar-se i arriben a signar un conveni regulador que no es presenta davant els jutjats o bé una vegada presentada la  demanda de divorci i assenyalar-se dia de ratificació del mateix un dels cònjuges no acudeix.

Davant aquesta situació ens preguntem quina validesa té aquest conveni regulador no homologat judicialment.

La Secció 22 de l 'Audiència Provincial de Madrid en Sentència nº. 619/2014 de 27 de Juny de 2014, resol “ concedir valor i eficàcia a un conveni privat signat per les parts en data 30 d'Abril de 2012 i en el qual es pacta que la pensió d'aliments quedi fixada en 750 euros mensuals, excepte en el mes de setembre en què la mateixa serà de 1000 € per poder fer front a les despeses, de matrícula, despeses de llibres, etc… reconeixent que la modificació té un caràcter temporal, i que s'ha de mantenir fins a l'1 de gener de 2014, transcorregut aquest termini s'abonarà la pensió establerta en la sentència de modificació de mesures de 13 de desembre de 2010, i en tot cas en les mateixes condicions i circumstàncies”.

Sentencia que segueix el mateix criteri que unes altres com la SAP de Barcelona, Sec. 12ª, 24 de Febrer de 2000,  i especialment, la sentència del Tribunal Suprem de 22 d'Abril de 1997 que considera que el conveni regulador no aprovat judicialment i sense intervenció del Ministeri Fiscal, té eficàcia com a negoci jurídic de  dret de família, que no està immers en el procés de separació conjugal, però que té eficàcia com a contracte de caràcter consensual i bilateral, acceptat i reconegut per les parts, concorrent el mutu consentiment, objecte i causa, en virtut del principi de l'autonomia de la voluntat de l'article 1255 del Cc i sempre que les seves estipulacions no siguin contràries a les lleis, la moral i l'ordre públic.

 

Altres sentències més recents es pronuncien en idèntic sentit SENTENCIA Nº 143/2015 D'AP BALEARS, SECCIÓ 4ª, 23 D'ABRIL DE 2015, els acords subscrits entre els progenitors respecte de les seves obligacions envers els seus fills comuns quan no són contraris a la llei, la moral o l'ordre públic, no precisen per a la seva validesa ser ratificats ni homologats judicialment, tenint caràcter obligatori per a les parts que els subscriuen, i així s'ha vingut posant de manifest pel Tribunal Suprem en reiterades ocasions de la qual és mostra la sentència de data 22 d'abril de 1977 ; una altra cosa és que no siguin directament executables, precisant, d'una prèvia resolució judicial per procedir a la seva execució judicial.

Si ha signat un convnei regulador i no ha anat al jutjat consultin´s que es pot fer.

Bufet Horcajada

Advocats especialistes en Dret de Família de Lleida ( Matrimonial, incapacitats, adopcions, herències…).Més notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com