Els preus públics dels metges forenses en cas de reclamacions extrajudicials per accidents de trànsit

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, regula una via extrajudicial de resolució de conflictes entre els perjudicats i les entitats asseguradores en l'article 7 del Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i segur en la circulació dels vehicles a motor, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, la qual preveu la possibilitat de sol·licitar un informe dels mètges forenses .

Reproduïm  per la seva importància l'art. 7 .5 :

“En cas de disconformitat del perjudicat amb l'oferta motivada, les parts, de comú acord i a costa de l'assegurador, podran demanar informes pericials complementaris, fins i tot a l'Institut de Medicina Legal sempre que no hagués intervingut prèviament.

Aquesta mateixa sol·licitud a l'Institut de Medicina Legal podrà realitzar-se pel lesionat encara que no tingui l'acord de l'asseguradora, i amb càrrec a la mateixa. L'Institut de Medicina Legal que hagi de realitzar l'informe sol·licitarà a l'asseguradora que aporti els mitjans de prova dels quals disposi, lliurant còpia de l'informe pericial que emeti a les parts.

Així mateix, el perjudicat també podrà sol·licitar informes pericials complementaris, sense necessitat d'acord de l'assegurador, sent els mateixos, en aquest cas, a la seva costa.

Aquesta sol·licitud d'intervenció pericial complementària obligarà a l'assegurador a efectuar una nova oferta motivada en el termini d'un mes des del lliurament de l'informe pericial complementari, continuant interromput el termini de prescripció per a l'exercici de les accions judicials. En tot cas, es reprendrà des que el perjudicat conegués el rebuig de sol·licitud per part de l'assegurador de recaptar nous informes.”

 

 

 

 

 

 

Per l'emissió d'aquests informes forenses es cobrarà un preu públic establert per l'Ordre JUS/127/2016, de 8 de febrer, per la qual es fixen els preus públics de les perícies efectuades pels instituts de medicina legal i ciències forenses a sol·licitud de particulars, en les reclamacions extrajudicials per fets relatius a la circulació de vehicles a motor, 11 de Febrer de 2016 .

 

En l'annex a aquesta ordre , s'estableixen tres tipus de preus públics en funció de la gravetat de les lesions:

Perícia lesions sense ingrés hospitalari: 80 euros.

Perícia lesions amb ingrés hospitalari igual o inferior a 72 hores: 150 euros.

Perícia lesions amb ingrés hospitalari superior a 72 hores: 350 euros.

Si ha sofert un accident de trànsit contacti amb un advocat / advocada especialista en reclamació d'indemnitzacions per accidents de trànsit, a Lleida contacti amb Horcajada advocats que vetllarà per aconseguir la indemnització que li correspon.Més notícies..

 


Ultimas noticias

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com