On haig d'interposar la meva demanda de divorci? ( Advocada de família de Lleida respon)

Quan una persona decideix separar-se o divorciar-se una de les primeres preguntes que es fa és on ha d'interposar-se la demanda o quins jutjats són els competents per tramitar la separació o el divorci, especialment en aquells supòsts en els quals una parella es casa en un determinat partit judicial i   va  a viure a un altre o ben quan tots dos cònjuges s'ha separat de fet i tots dos resideixen en diferents localitats corresponents a diferents partits judicials.

On hem de presentar la nostra demanda de divorci?

Quins jutjats són els competents?

Per contestar a  aquesta pregunta hem d'acudir a la nostra vigent Llei d'Enjudiciament Civil

“ ARTICLE 769

Competència

1.         Tret que expressament es disposi una altra cosa, serà tribunal competent per conèixer dels procediments al fet que es refereix aquest capítol el Jutjat de Primera Instància del lloc del domicili conjugal. En el cas de residir els cònjuges en diferents partits judicials, serà tribunal competent, a elecció del demandant, el de l'últim domicili del matrimoni o el de residència del demandat.

            Els que no tinguessin domicili ni residència fixos podran ser demandats en el lloc en què es trobin o en el de la seva última residència, a elecció del demandant i, si tampoc pogués determinar-se així la competència, correspondrà aquesta al tribunal del domicili de l'actor.

2.         En el procediment de separació o divorci de mutu acord al fet que es refereix l'article 777, serà competent el Jutjat de l'últim domicili comú o el del domicili de qualsevol dels sol·licitants.

3.         En els processos que versin exclusivament sobri guarda i custòdia de fills menors o sobre aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills menors, serà competent el Jutjat de Primera Instància del lloc de l'últim domicili comú dels progenitors. En el cas de residir els progenitors en diferents partits judicials, serà tribunal competent, a elecció del demandant, el del domicili del demandat o el de la residència del menor.

4.         El tribunal examinarà d'ofici la seva competència.

            Són nuls els acords de les parts que s'oposin al que es disposa en aquest article.”

 

En virtut de l'anterior podem presentar la demanda:

 

En el Jutjat de Primera Instància del lloc del domicili conjugal, i si resideixen en partits judicials diferents el demandant podrà escollir entre:

-Últim domicili del matrimoni

-Lloc de residència del demandat

En cas de divorci de mutu acord:

-El jutjat de l'últim domicili comú

-El jutjat del domicili de qualsevol dels sol·licitants.

 

Mª José Horcajada

Advocada matrimonialista de Lleida

 

 Més notícies..

 


Ultimas noticias

03

20

2018

Pensió compensatòria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci? En […]

03

20

2018

Pensió compensatòria en cas de divorci: advocada de Lleida especialista li respon

Puc sol·licitar una pensió compensatòria en cas de divorci en […]

03

08

2018

IRPH i les despeses de formalització d´hipoteques

IRPH i les despeses de l´impost a l´hora de formalitzar […]

02

28

2018

SWAPS: Nul·litat dels contractes de permuta financera o swap subscrits entre diferents alcaldes i el Banc Santander

  La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de […]

02

27

2018

Afectats IRPH: Elevada qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

El més d'un milió d'afectats a Espanya per la inclusió […]

02

20

2018

Guarda i custòdia compartida: L'Audiència Provincial de Córdola la imposa al pare

  L'Audiència  Provincial de Còrdova ha dictat una sentència, de data […]

02

19

2018

Presó permanent revisable

 El diari local La Mañana publica amb data 19/02/2017 l'article […]

01

22

2018

Plusvàlua municipal :reforma pactada amb la FEMP

Reproduïm a continuació l´article publicat  per l´advocada Mª josé Horcajada […]

01

09

2018

Clàusules sol i plusvàlua municipal temes estrella del 2017

Reproduim a  continuació l´article publicat al diari local La Mañana […]

11

22

2017

Hipoteques multidivisa Lleida: Última sentència del Tribunal Suprem

El diari local La Mañana de Lleida publica a la […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
F. 973 278 235
E. info@horcajada-abogados.com