On haig d'interposar la meva demanda de divorci? ( Advocada de família de Lleida respon)

Quan una persona decideix separar-se o divorciar-se una de les primeres preguntes que es fa és on ha d'interposar-se la demanda o quins jutjats són els competents per tramitar la separació o el divorci, especialment en aquells supòsts en els quals una parella es casa en un determinat partit judicial i   va  a viure a un altre o ben quan tots dos cònjuges s'ha separat de fet i tots dos resideixen en diferents localitats corresponents a diferents partits judicials.

On hem de presentar la nostra demanda de divorci?

Quins jutjats són els competents?

Per contestar a  aquesta pregunta hem d'acudir a la nostra vigent Llei d'Enjudiciament Civil

“ ARTICLE 769

Competència

1.         Tret que expressament es disposi una altra cosa, serà tribunal competent per conèixer dels procediments al fet que es refereix aquest capítol el Jutjat de Primera Instància del lloc del domicili conjugal. En el cas de residir els cònjuges en diferents partits judicials, serà tribunal competent, a elecció del demandant, el de l'últim domicili del matrimoni o el de residència del demandat.

            Els que no tinguessin domicili ni residència fixos podran ser demandats en el lloc en què es trobin o en el de la seva última residència, a elecció del demandant i, si tampoc pogués determinar-se així la competència, correspondrà aquesta al tribunal del domicili de l'actor.

2.         En el procediment de separació o divorci de mutu acord al fet que es refereix l'article 777, serà competent el Jutjat de l'últim domicili comú o el del domicili de qualsevol dels sol·licitants.

3.         En els processos que versin exclusivament sobri guarda i custòdia de fills menors o sobre aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills menors, serà competent el Jutjat de Primera Instància del lloc de l'últim domicili comú dels progenitors. En el cas de residir els progenitors en diferents partits judicials, serà tribunal competent, a elecció del demandant, el del domicili del demandat o el de la residència del menor.

4.         El tribunal examinarà d'ofici la seva competència.

            Són nuls els acords de les parts que s'oposin al que es disposa en aquest article.”

 

En virtut de l'anterior podem presentar la demanda:

 

En el Jutjat de Primera Instància del lloc del domicili conjugal, i si resideixen en partits judicials diferents el demandant podrà escollir entre:

-Últim domicili del matrimoni

-Lloc de residència del demandat

En cas de divorci de mutu acord:

-El jutjat de l'últim domicili comú

-El jutjat del domicili de qualsevol dels sol·licitants.

 

Mª José Horcajada

Advocada matrimonialista de Lleida

 

 Més notícies..

 


Ultimas noticias

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]

08

23

2018

ACCIDENT DE MOTO A LLEIDA: Què fer en cas d'accident ?

  Cada vegada són més les persones que decideixen conduir una […]

08

22

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS : He de continuar pagant els interessos ordinaris?

En relació a la clàusula d´interessos de demora, un cop […]

08

22

2018

ADVOCATS EXPERTS EN ACCIDENTS DE MOTO A LLEIDA : Quins danys puc reclamar?

Els accidents en els quals intervene motocicletes solen ser els […]

08

10

2018

INTERESSOS DE DEMORA ABUSIUS: El TJUE avala el criteri del Tribunal Suprem

    La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea […]

07

31

2018

ADVOCAT DE GUARDIA DURANT EL MES D´ AGOST A LLEIDA

Distingits clients, Durant el mes d'agost efectuem alguns dies de vacances […]

06

11

2018

PENSIÓ D´ ALIMENTS FILLS MAJORS : Article advocada Mª José Horcajada

En cas de separació o divorci una de les qüestions […]

05

15

2018

DELICTES SEXUALS: Article advocada Mª José Horcajada cas La Manada

"Punt d'Inflexió    Els delictes sexuals a Espanya han evolucionat i van […]

05

02

2018

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Aplicació del nou Reglament Europeu

Queden pocs dies perquè el nou Reglament Europeu de Protecció […]

04

25

2018

ADVOCATS DESNONAMENTS: Desallotjament d'habitatges ocupats il·legalment en menys de 20 dies!!!

El Congrés dels Diputats ha aprovat la modificació de la […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com