On haig d'interposar la meva demanda de divorci? ( Advocada de família de Lleida respon)

Quan una persona decideix separar-se o divorciar-se una de les primeres preguntes que es fa és on ha d'interposar-se la demanda o quins jutjats són els competents per tramitar la separació o el divorci, especialment en aquells supòsts en els quals una parella es casa en un determinat partit judicial i   va  a viure a un altre o ben quan tots dos cònjuges s'ha separat de fet i tots dos resideixen en diferents localitats corresponents a diferents partits judicials.

On hem de presentar la nostra demanda de divorci?

Quins jutjats són els competents?

Per contestar a  aquesta pregunta hem d'acudir a la nostra vigent Llei d'Enjudiciament Civil

“ ARTICLE 769

Competència

1.         Tret que expressament es disposi una altra cosa, serà tribunal competent per conèixer dels procediments al fet que es refereix aquest capítol el Jutjat de Primera Instància del lloc del domicili conjugal. En el cas de residir els cònjuges en diferents partits judicials, serà tribunal competent, a elecció del demandant, el de l'últim domicili del matrimoni o el de residència del demandat.

            Els que no tinguessin domicili ni residència fixos podran ser demandats en el lloc en què es trobin o en el de la seva última residència, a elecció del demandant i, si tampoc pogués determinar-se així la competència, correspondrà aquesta al tribunal del domicili de l'actor.

2.         En el procediment de separació o divorci de mutu acord al fet que es refereix l'article 777, serà competent el Jutjat de l'últim domicili comú o el del domicili de qualsevol dels sol·licitants.

3.         En els processos que versin exclusivament sobri guarda i custòdia de fills menors o sobre aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills menors, serà competent el Jutjat de Primera Instància del lloc de l'últim domicili comú dels progenitors. En el cas de residir els progenitors en diferents partits judicials, serà tribunal competent, a elecció del demandant, el del domicili del demandat o el de la residència del menor.

4.         El tribunal examinarà d'ofici la seva competència.

            Són nuls els acords de les parts que s'oposin al que es disposa en aquest article.”

 

En virtut de l'anterior podem presentar la demanda:

 

En el Jutjat de Primera Instància del lloc del domicili conjugal, i si resideixen en partits judicials diferents el demandant podrà escollir entre:

-Últim domicili del matrimoni

-Lloc de residència del demandat

En cas de divorci de mutu acord:

-El jutjat de l'últim domicili comú

-El jutjat del domicili de qualsevol dels sol·licitants.

 

Mª José Horcajada

Advocada matrimonialista de Lleida

 

 Més notícies..

 


Ultimas noticias

12

05

2018

HERENCIES I TESTAMENT: :Article advocada de Lleida Mª José Horcajada

Article de l´advocada Mª José Horcajada publicat al diari La […]

12

05

2018

INDEMNITZACIÓ ACCIDENTS DE TRÀFIC LLEIDA:Condemnada Generali a abonar 1.620 euros

El Jutjat de Primera Instància Núm. 8 de Lleida ha […]

11

29

2018

EXTINCIO DEL DRET D´ US DE LA VIVENDA FAMILIAR: Per convivència amb un tercer

El Tribunal Suprem mitjançant sentència de data 20/11/2018 ha establert […]

11

19

2018

IMPUGNACIO DE FILIACIO MATRIMONIAL : L´engany sobre la paternitat no és un dany indemnitzable.

  Segons la darrera sentència del Tribunal Suprem enganyar a l´home […]

11

19

2018

RECLAMACIO PER VENDA DE VEHICLE AMB VICIS OCULTS A LLEIDA:Sentència a favor del comprador

El nostre client va adquirir un vehicle d'un concessionari el […]

11

06

2018

Mª José Horcajada nominada als premis a l'excel·lència en la pràctica jurídica de Economist&Jurist 2018

L'advocada titular de “Bufet Horcajada advocats-advocats” Mª José Horcajada Bell-lloch […]

11

05

2018

NOVA LLEI HIPOTECARIA: Article advocada Mª José Horcajada

Article de l´advocada especialista en Dret bancari, Mª José Horcajada, […]

11

02

2018

AJD PPRESTECS HIPOTECARIS: Qui paga l´impost? Article de l´advocada Mª José Horcajada

"Nou revés A la banca   La Sala del Contenciós –Administratiu del Tribunal […]

10

01

2018

CLAUSULA ABUSIVA DE VENCIMENT ANTICIPAT:Article advocada Mª José Horcajada

La claúsula de venciment anticipat i els seus efectes en […]

09

13

2018

PENSIÓ D´ALIMENTS: LLIBRES I MATERIAL D´ INICI DE CURS ESCOLAR

Les despeses d'inici del curs escolar suposen un de les […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com