Protecció de Dades Personals

A “ Horcajada Advocats “( MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH ) ens preocupem per la protecció de les seves dades i mantenir la seva privacitat d'aquí el nostre compromís per complir la normativa referida a la protecció de dades i la relativa a la societat de la informació.
Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol•licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. L'Usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, reservant-se la direcció el dret a no prestar els seus serveis a aquells usuaris registrats amb dades falses, sense perjudici de les accions legals que procedeixin. En el cas que les dades personals haguessin estat aportats per persona diferent de l'usuari o titular de les dades que actuï en qualitat de representant d'aquest, dit representant garanteix que ha informat al titular de les dades que facilita, d'aquesta Política de Privacitat i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL*LLOCH. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-*LLOCH.
MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH recull les dades necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat , tractarà les dades segons la normativa vigent sobre la protecció de dades personals, i en tot cas de forma confidencial ,i amb la finalitat d'oferir els serveis sol•licitats, així com d'informar-li dels productes i serveis del despatx i activitats relacionades amb els mateixos , amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH es compromet a no cedir, vendre, arrendar ni compartir amb tercers les dades sense la seva aprovació expressa, excepte el cas lògic per a la prestació del servei. Les finalitats legítimes del tractament de les dades de caràcter personal als quals fem referència són la gestió administrativa, professional, comptable i fiscal de l'encàrrec o defensa o assessorament legal, així com l'arxiu dels expedients. Informem que amb la finalitat de complir els encàrrecs sol•licitats, les dades de caràcter personal proporcionades es podran comunicar en els escrits i documents dels Jutjats i Tribunals corresponents o, si escau, Administracions Publiques que els precisin, i als advocats, procuradors i altres professionals que intervinguin o hagin de fer-ho.

Així mateix, MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH, cancel•larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
L'usuari podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD, i en particular podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició de les seves dades mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a HORCAJADA ADVOCATS ( Mª José Horcajada Bel—lloch ), Avinguda Blondel núm. 27, 7º-1ª, CP25002 de Lleida –Espanya o mitjançant un email a la següent adreça: info@horcajada-abogados.com, indicant en tot cas de forma visible el concret dret que s'exerceix.
Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH en l'adreça indicada.

MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel citat RGPD i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH, MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL*LLOCH no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les *ookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol•licitat rebre. o relacionades amb les finalitats de la recollida de dades.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos de la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel•lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol•licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal o sigui necessari per a la prestació del servei encomanat.Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH està tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
Així mateix en marcar el formulari atorga la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el sol•licitat i fidelizarlo com a client.

TRACTAMENT DE DADES DE POTENCIALS CLIENTS

Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-li a esdeveniments organitzats per MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol•liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si MARIA JOSÉ HORCAJADA BELL-LLOCH està tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
Així mateix en marcar el formulari atorga la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el sol•licitat i fidelizarlo com a client.

Informació relativa en compliment de l'article 10 LSSICE

En compliment del previst en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Serveis Informàtics i Comerç Electrònic, s'ofereix a l'usuari d'aquesta pàgina i als òrgans competents, la següent informació del titular de la mateixa:

Titular de la web: Mª José Horcajada Bell·lloch
Títol: Llicenciada en Dret per la Universitat Jesuïta de DEUSTO
Nombre de col·legiat: 1.160 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida

D.N.I: 43.709.518-L
Adreça: Avinguda Blondel, nº27 7ªº-1ª, de Lleida, 25002
Telèfon: 973 281 424
Correu Electrònic: info@horcajada-abogados.com

Exempció de responsabilitat quant als continguts de la pàgina web.

Mª José Horcajada Bell-lloch no es fa responsable de les decisions que adoptin els clients sobre la base dels continguts publicats a la web, es recomana acudir i contrastar la informació amb altres fonts.

Procurem ser rigorosos amb la informació publicada, però no podem garantir que sigui exacta i actualitzada.

 


Ultimas noticias

04

06

2021

IMPAGAMENT PENSIÓ ALIMENTS: Violència econòmica segons el Tribunal Suprem

  L´impagament de la pensió d´aliments és un dels temes que […]

03

22

2021

ARRENDAMENTS : Aplicació de la clàusula Rebus Sic Stantibus

Article de l´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch publicat al diari […]

03

09

2021

ESTRANGERÍA: Concedida la nacionalitat espanyola al nostre client

El nostre client A. C. va iniciar el seu expedient […]

03

08

2021

ARRENDAMENTS : Clàusules COVID als contractes de lloguer

    L´advocada Mª José Horcajada Bell-lloch, dedica el seu article publicat […]

03

05

2021

TARGETA REVOLVING - WIZINK: Cas d'èxit de reclamació a favor

El nostre despatx d'advocats de Lleida, va realitzar una reclamació […]

02

22

2021

ASSEGURANCES: Indemnització per pèrdues o tancament actividad i COVID19

Aquelles empreses del sector comerç, restauració, hotels, turisme i altres […]

02

15

2021

DRET BANCARI: Reclamació de despeses hipotecàries a CAIXABANK , cas d'èxit.

 ¿ Requereix els serveis d´un advocat a Lleida especialista en […]

02

05

2021

LLOGUERS I PANDEMIA : Article de l´ advocada Mª José Horcajada

L´afectació de la pandèmia COVID 19 en els contractes de […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPANYA

T. 973 281 424
F. 973 278 235
E. info@horcajada-abogados.com