Recurs contra la selecció en procediments d´adjudicació Advocat LLeida


El passat 9 de setembre va entrar en vigor la Llei 34/2010 aprovada el passat 5 d`agost que modifica entre d`altres la Llei 30/2007 de contractes del Sector Públic.
La principal finalitat de la reforma és garantir que els candidats i licitadors que intervinguin en els procediments d`adjudicació puguin interposar recursos contra les infraccions legals que es produeixin en la tramitació dels procediments de selecció existint una possibilitat raonable d`obtenir una resolució eficaç. I en aquest sentit s`han establert en la nova regulació una sèrie de mesures, sent la principal i més important la suspensió de l`acord d`adjudicació en tant es resolgui el recurs o almenys fins que es resolgui sobre el manteniment o no de la suspensió evitant així els danys que poguessin derivar-se del manteniment de l`acte impugnat. Per tant si creu que l´han eliminat d´un procediment de licitació injustament no dubti en recòrrer a un adovat que defensi els seus interesos.
Mª José Horcajada
Advocada titular


Más noticias..

 


Ultimas noticias

04

01

2019

LA LEGÍTIMA EN CATALUÑA: Concepto,legitimarios y cuantía.

El Código Civil de Cataluña dedica a la regulación de […]

04

01

2019

CUANTÍA DE LA LEGÍTIMA EN CATALUÑA: ¿ Cómo se calcula?

El Código Civil de Cataluña, regula en su Libro Cuarto, […]

03

13

2019

ACCIDENTES DE TRAFICO : Articulo de la abogada de Lleida Mª José Horcajada

"Imprudencias que se pagan Al final de la legislatura se ha aprobado […]

02

25

2019

LEY HIPOTECARIA: Artículo abogada de Lleida Mª José Horcajada

La nueva Ley Hipotecaria es el tema del artículo publicado […]

02

12

2019

GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS: Un padre pierde la custodia de sus hijos menores por fumar

"El tabaco y La custodia   El consumo de tabaco es sabido […]

01

28

2019

GASTOS FORMALIZACIÓN HIPOTECA : Artículo abogada Mª José Horcajada

Reproducimos a continuación el artículo de la abogada Mª José […]

01

24

2019

MEDIACIÓN: Articulo de la abogada mediadora Mª José Horcajada " Camino por recorrer"

Como despacho de abogados nos dedicamos a gestionar los conflictos […]

01

12

2019

CLAUSULA SUELO LLEIDA: Sentencia contra el Banco Popular Español SA y a favor de nuestros clientes

Nuestro despacho de  abogados de Lleida ha conseguido una nueva […]


    

Horcajada Abogados
Avda. Blondel 27, 7º-1º
25002 Lleida - ESPAÑA

T. 973 281 424
M. 609 721 439
E. info@horcajada-abogados.com